Eskimo-3

Eskimo-3 är en naturlig fiskolja som innehåller ett komplex av över femtio olika fettsyror med balanserade halter i ett naturligt samspel. Och vad som är lika viktigt är att sammansättningen inte har modifierats eller manipulerats. Den naturliga fiskoljan i Eskimo-3 Pure innehåller tillräckliga mängder av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA för att bidra till hjärtats normala funktion.

Fiskoljan i Eskimo-3 är certifierad av Friends of the sea vilket garanterar ett hållbart fiske för miljö och befolkning. Det uppskattas att över tre miljarder människor världen över är beroende av den havs- och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Oceanerna är dessutom världens största proteinkälla och utgör den främsta födokälla för över 2,5 miljarder människor. Det enda sättet att i fortsättningen kunna dra nytta av havets resurser är att respektera dem.

För att garantera oljans stabilitet, har Eskimo-3 Pure också ett effektivt härskningsskydd – Pufanox. Och detta är viktigt för hälsan, eftersom fettsyrorna stannar kvar länge i kroppen och där utsätts de för syre. Om oljan inte är helt stabil, börjar den härskna.