Järnbrist – 7 vanliga symtom

Trött kvinna med järnbrist

Kvinnor, gravida och hårt tränande är överrepresenterade när det handlar om järnbrist. Vanliga tecken är trötthet, orkeslöshet, yrsel och andfåddhet. Här får du veta mer.

Järnbrist är vanligt, i riskzonen för att drabbas finns kvinnor, gravida, nyförlösta, vegetarianer och veganer, äldre, blodgivare, idrottare, barn och ungdomar.

Järnets roll

Järn är ett mineral som behövs för ett friskt blod. Mineralet har en viktig roll vid bildandet av blodets röda blodkroppar och dess hemoglobin (HB).
En vuxen människa har fyra till sex gram järn i kroppen. Av detta ingår cirka 65-75 procent i blodets hemoglobin. Hemoglobinet har till uppgift att transportera syre från lungorna ut till alla kroppens celler. Utöver förekomst i hemoglobinet förekommer även järn lagrat i andra organ, däribland muskler, lever, mjälte, njurar, benmärg med flera.

Sju vanliga symtom

 • Trötthet
 • Orkeslöshet och brist på energi
 • Andfåddhet
 • Yrsel och öronsusningar
 • Blek hy
 • Tunna, sköra och platta naglar
 • Håravfall

Järn i kosten

Järn förekommer framförallt i inälvs- och blodmat, till exempel kött, lever och blodpudding. Ägg och skaldjur är andra rika källor. Vegetabiliska källor är bland annat baljväxter, fullkornsprodukter, nötter, fröer och torkad frukt.

Det finns två typer av järn, blodbundet hemjärn och icke-hemjärn där kroppen har lättare att tillgodogöra sig det blodbundna hemjärnet som framförallt finns i blodmat. Vegetabiliska livsmedel innehåller endast icke-hemjärn, därför bör vegetarianer och veganer hålla extra koll på sina järnvärden.

Vanliga orsaker till järnbrist

 • Nedsatt upptag
  Kroppen har svårt att ta upp järn, för ett optimalt upptag har pH-värdet och tillräckliga mängder saltsyra betydelse. Då järn också har en förmåga att förena sig med andra näringsämnen i kosten som kan hämma upptaget bör järnrika måltider och näringstillskott inte intas med livsmedel som hämmar upptaget. Näringstillskott bör intas på fastande mage. Tarmsjukdomar och glutenintolerans kan också försämra kroppens förmåga att ta upp järn.
 • Blodförluster
  Blodförluster är en vanlig orsak till järnbrist, särskilt vanligt är detta hos menstruerande kvinnor och tonåringar. Även blodförluster i samband med förlossning, olyckor eller operationer kan orsaka järnbrist.
 • Ökat behov
  Fysiska påfrestningar som hård träning kan ge ett ökat behov av järn. Vid hård träning är tillförseln av syre till muskulaturen betydligt högre än vid vila, detta då muskulaturen behöver syre för att producera energi. Ett ökat behov av syre medför ett större behov av röda blodkroppar och hemoglobin som kan transportera syret till muskelcellerna.
 • Graviditet
  Under en graviditet fördubblas kvinnans blodmängd, därmed ökar risken för järnbrist. Behovet av järn är som störst under andra halvan av graviditeten. De första månaderna håller sig ofta järnnivåerna stabila på grund av utebliven menstruation.

Nödvändigt med depåer

När kroppen får för lite järn prioriterar den att tillgodose blodets behov, det betyder att det järn vi har lagrat i depåer kommer att användas för att tillgodose blodet med röda blodkroppar och hemoglobin. En järnbrist kommer därmed inte visa sig vid mätning av enbart hemoglobinvärdet förrän kroppens depåer är tömda. Då är järnbristen vanligen långt gången.

Våra järntillskott