• Fri frakt över 100 kr
 • Hälsorådgivning
 • Samma pris i butik & online

Vårt sortiment

  Sök

  När sömnen är ditt stora problem
  Hälsa

  När sömnen är ditt stora problem

  Inom Ayurveda, världens äldsta läkekonst används en kombination av saffran och ashwagandha för att återställa sömnen. Baserat på den kunskapen lanseras nu Nidra, en kombination av KSM66 och Affron, världens mest väldokumenterade saffran. Effekten på sömn märks som regel första veckan.

  Det saffranextrakt som ingår i niDRA, Affron anses vara världens mest väldokumenterade saffran. Ett extrakt baserat på ekologiskt odlad saffran från det spanska höglandet. Pharmactive som utvecklat extraktet har forskat i tio år för att hitta en optimal och stabil kombination av de verksamma ämnena, crocin och safranal.

  Hösten 2020 mottog Affron den prestigefyllda utmärkelsen Winner Nutra Ingredients USA Awards 2020 som USA:s bästa ingrediens i kategorin sömn. 

  Världens bästa ashwagandha

  KSM66, det unika ashwagandhaextraktet som ingår i niDRA är precis som Affron ekologiskt odlat och mycket väl dokumenterat med drygt 20 dubbelblinda, placebokontrollerade studier.

  Tom Johnsson som grundade MedicineGarden tillsammans med sin fru Maibritt förklarar:

  – KSM66, som vi lanserade 2017 har en utpräglad effekt när det gäller att öka kroppens motståndskraft mot stress. Kroppen får hjälp med att vila och att återhämta sig vilket märks på ork, uthållighet, tålamod, humör med mera – grunden för en bättre sömn.

  – Men ibland, när det är sömnen som är det verkliga problemet räcker inte KSM66 till. Därför lanserar vi nu niDRA som ger en djupare avslappning och därmed en bättre sömn. Effekten på sömnen märks oftast inom den första veckan och förstärks över tid.

  – Men jag vill verkligen betona att niDRA inte på något sätt ersätter KSM66 vid övriga stressrelaterade problem. Men just vid sömnsvårigheter då ger den noga utvalda balansen mellan KSM66 och Affron oftast en bättre effekt än vad KSM66 kan göra ensam.

  Dubbel effekt ger djupare sömn

  För att två medicinalväxter skall kunna förstärka varandras effekt krävs det synergi. Det innebär att de skall ha olika men samverkande egenskaper – och det är precis det som ashwagandha och saffran har. Ashwagandha verkar via kroppens stora stressystem, den så kallade HPA-axeln. Det system som styr produktionen av framförallt stresshormon som kortisol, vilket är grunden för ork, energi och lugn. Saffran däremot har en utpräglad förmåga att normalisera nervcellernas signalsystem, vilket bl.a. leder till ett bättre utnyttjande av de rogivande signalsubstanserna dopamin och serotonin.

  Det är denna dubbla funktion, där både kroppens stressystem (HPA-axeln) och cellernas signalsystemet normaliseras som förklarar att niDRA ger en djupare avslappning och därmed bättre sömn jämfört med om extrakten används separat.

  Fakta Nidra

  • Innehåller ett speciellt saffranextrakt – affron – som är världens mest väldokumenterade saffranextrakt.
  • Saffranextraktet samverkar med KSM66 genom att bidra till att normalisera funktionen hos kroppens rogivande signalsubstanser, framförallt serotonin och dopamin. En egenskap som fördjupar avslappningen hos ashwagandha och därför kan ge bättre sömn jämfört med om extrakten används separat.
  • Det finns 29 extraktspecifika studier som bekräftar effekt, säkerhet och upptag. Några interaktioner med läkemedel är inte rapporterade. Båda extrakten är ekologiskt framställda.
  • Nidra används framförallt när det är sömnen som är det dominerande problemet. Vid övriga stressrelaterade problem som trötthet, hormonell obalans och oro rekommenderas som regel ren ashwagandha.