• Fritt fraktalternativ över 100 kr
 • Hälsorådgivning
 • Samma pris i butik & online

Vårt sortiment

  Sök

  Sola säkert i sommar
  Hälsa

  Sola säkert i sommar

  Det är viktigt att skydda sig mot solens strålar, men det är också viktigt att lära sig lite om skillnaden mellan olika typer av solkrämer. Ditt val av solkräm kan påverka flera faktorer än man kanske tänker på.

  I april 2021 släppte Råd & Rön en rapport där man granskat 200 av de vanligaste solprodukterna på den svenska marknaden och i över hälften av dom fann man misstänkt hormonstörande ämnen.

  Hormonstörande ämnen fungerar som så att de kan sätta igång processer i vårt endokrina system, processer kopplade till fortplantning, sexualdrift, tillväxt med mera. På EU-nivå utreds nu 28 ämnen för sina misstänkta hormonstörande effekter.

  Fysikaliskt solskydd

  Just syntetiska solskydd representerar flera av dessa 28 ämnen. Ett alternativ till syntetiska solfilter är fysikaliska mineralfilter. De skyddar lika effektivt mot solens strålar, både UVA och UVB och de verkar ovanpå huden till skillnad från syntetiska filter som tränger ner i huden och där förgör strålningen.

  Det finns två typer av mineralfilter; zinkoxid och titaniumdioxid. Dessa båda speglar strålningen och tränger alltså inte ner i huden.

  Titaniumdioxid säkert i solskydd

  Titaniumoxid uppmärksammades under förra året för att orsaka cancer. Detta påstående stämmer inte helt och framförallt inte när det kommer till användningen i solskyddsfilter.

  Viss nanostorlek av vissa ämnen där titaniumdioxid är ett bland 30 andra, som har visat sig kunna vara cancerogent i lungorna. Detta innebär inte att titaniumdioxiden är cancerframkallande utan att damm som fastnar i lungblåsorna kan vara skadligt.

  Ett tillägg till kosmetikaförordningen gör gällande att produkter i pulverform eller som kan ge respirabla droppar, dvs droppar i form av aerosolsprayer som går att andas in ska förses med varningstext. Detta träder i kraft den 1 oktober 2021.

  Vad gäller titaniumdioxid som UV-filter i sollotion, även om denna är i flytande form, omfattas inte denna av märkningskravet. Detta på grund av att man inte ser någon risk med titaniumdioxid i solkräm. Med andra ord, man kan alltså inte på något vis, vid vanlig användning, riskera att få solkräm i lungorna på ett sätt som kan vara skadligt.  

  Bioregena Sun Care

  Bioregena Sun Care erbjuder helt naturliga produkter med titaniumdioxid som solskyddsfilter. Bioregen Sun Care är baserade på en ny teknik som gör att man inte blir vit på huden. Traditionellt har man annars fått en vit hinna på huden av just titaniumdioxid och zinkoxid. Man pulvriserar titandioxiden och sedan binds den med syre och väte, tack vare detta förekommer det inga partiklar i Bioregenas produkter som kan penetrera huden.