Cura

Cura är en svensk leverantör av tyngdtäcken. Sedan de lanserade sina tyngdtäcken har de pressat priset på tyngdtäcken som tidigare kostat 8000-9000kr till priser om knappt 2000kr per täcke. Detta eftersom Cura har en långsiktig ambition att bidra till en bättre folkhälsa genom att förbättra sömnkvaliteten hos det svenska folket. Alla ska ha en chans att sova bra. Cura är unika med att tillhandahålla en expertpanel av 10 auktoriteter som står bakom deras tyngdtäckes funktion. I expertpanelen finns bland annat; Torbjörn Åkerstedt - professor vid Karolinska Institutet och stressforskningsinstitutet, Kerstin Malmberg - Överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, & Berit Seiger Cronfalk, docent och lektor, expert på äldrevård och demens.