VISAR 1-24 (47)1 2 Sista 100 per sida

Pharma Nord

Pharma Nord är en av Europas största tillverkare av produkter med essentiella näringsämnen. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför vetenskapligt välgrundade kosttillskott och läkemedel baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet och dokumentation.

300 publicerade studier med Pharma Nords produkter
Förutom de många vetenskapliga artiklar och studier som används av Pharma Nord som en bas för att utveckla nya produkter och förbättra eller uppdatera dem som redan finns har företaget över 300 publicerade studier som genomförts med egna produkter. Denna forskning är hörnstenen i hela dokumentationen som är så avgörande för framgången med Pharma Nords produkter. Nya titlar läggs kontinuerligt till databasen.
Under årens lopp har Pharma Nord etablerat ett omfattande internationellt nätverk av forskare inom områden som kardiologi, onkologi, odontologi, kirurgi, näringsteknik och flera andra. Detta samarbete, och den pågående dialogen med forskare, är ett mycket viktigt verktyg för utvecklingen av Pharma Nords produkter.